Deloitte
     
 
Bereken WAO-gat  

Na twee jaar ziektewet komt u in de WAO. U krijgt dan wat men de "loondervingsuitkering" noemt: de bekende '70%' (dit percentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en er is een maximum gesteld aan het salaris waarover dit percentage wordt berekend). Afhankelijk van uw leeftijd ontvangt u die loondervingsuitkering slechts een bepaalde tijd. Tot een leeftijd van 33 jaar ontvangt u zelfs helemaal geen loondervingsuitkering.

Nadat de loondervingsuitkering is afgelopen ontvangt u de vervolguitkering. Deze is lager dan de loondervingsuitkering en men spreekt daarom van een WAO-gat. U kunt hier uitrekenen hoe hoog uw loondervingsuitkering ongeveer is, hoe lang u deze krijgt en wat uw vervolguitkering ongeveer is.

 
 
 
Invoer
Leeftijd dat WAO ingaat (dus ná twee jaar ziekte):
Jaarloon (incl. vakantiegeld en 13e maand):
Percentage arbeidsongeschikt:  %
 

Resultaat
Loondervingsuitkering
Uitkering per jaar (excl. vakantiegeld):  euro
Uitkering per jaar (incl. vakantiegeld):  euro
Duur uitkering:  jaar
 
Vervolguitkering
Uitkering per jaar (excl. vakantiegeld):  euro
Uitkering per jaar (incl. vakantiegeld):
Vakantiegeld wordt uitgekeerd in mei
 euro
 
WAO-gat (verschil tussen Loondervings- en Vervolguitkering)
WAO-gat (exclusief vakantiegeld):  euro
 
     

Copyright ©2004 by Deloitte Touche Tohmatsu. All rights reserved.
Deloitte Touche Tohmatsu is a Swiss Verein (association), and, as such, neither Deloitte Touche Tohmatsu nor any of its member firms has any liability for each other's acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal entity operating under the names "Deloitte," "Deloitte & Touche," "Deloitte Touche Tohmatsu," or other related names. The services described herein are provided by the member firms and not by the Deloitte Touche Tohmatsu Verein. Not all services are provided by all member firms.